ნინო ცქიფურიშვილი

ნინო ცქიფურიშვილი

განათლება: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, გენდერის კვლევის სამაგისტრო პროგრამა

თანამდებობა:  გენდერის მკვლევარი

კვლევის ინტერესები/სამუშაო თემები: პირველი და მეორე ტალღის ფემინიზმი საქართველოში; მე-19 და მე-20 საუკუნის დასაწყისის მწერალი ქალები; გენდერული საკითხების გაშუქება მედიაში.

ენები: ქართული, ინგლისური, ნორვეგიული

ქალაქი: თბილისი

ელ.ფოსტა: ntskipurishvili@gmail.com

ბიოგრაფია: ნინო ცქიფურიშვილი არის გენდერის მკვლევარი.  2014 წელს გენდერის კვლევის სამაგისტრო პროგრამაზე ისწავლა, სადაც პირველად გაეცნო მე-19 და მე-20 საუკუნეში მოღვაწე ფემინისტი ქალების ბიოგრაფიებსა და ხელნაწერებს და მათი ბიოგრაფიების კვლევით დაინტერესდა. 

ნაშრომები: ბაბილინა ხოსიტაშვილი „ცხოვრება ორ წყალს შუა“ (შემდგენელი); „8 მარტის გაშუქება ქალთა ჟურნალებში 1920-1939 წლებში“ (თანაავტორი); 

Related Content

  • თამარ ნოდარიშვილი

     

    თამარ ნოდარიშილი არის გენდერის კვლევების მაგისტრი, ფემინისტი. დაინტერესებულია ქალთა ისტორიისა და გამოცდილების კვლევით. მისი სამაგისტრო მისი სამაგისტრო ნაშრომი ეხება ქალთა მიერ ჩადენილ ძალადობრივ დანაშაულს და ძალადობის მსხვერპლი ქალის სინდრომს. 

  • ლანა მუშკუდიანი

    ლანა მუშკუდიანი არის დამოუკიდებელი გენდერის მკვლევარი, ფემინისტი. მისი სამაგისტრო ნაშრომი ეხება ოჯახში ძალადობასა და პოლიციის რეაგირებას, მათი (პოლიციის) დამოკიდებულებას ოჯახში ძალადობის შემთხვევებთან.

0 Comments

Add new comment

Add new comment