ქალისა და კაცის თანასწორობის იდეა ქრისტიანულ თეოლოგიაში

ქალისა და კაცის თანასწორობის იდეა ქრისტიანულ თეოლოგიაში

საეკლესიო პრაქტიკაზე დაკვირვების შედეგად ჩნდება გარკვეული კითხვები ქრისტიანობაში ქალისა და კაცის თანასწორობის შესახებ. ლექციის მიზანია წარმოაჩინოს თანასწორობის იდეა მართლმადიდებლური, კათოლიკური და პროტესტანტული თეოლოგიის მიხედვით. განხილული მაგალითების საფუძველზე მომხსენებლები მსჯელობენ, თუ საიდან გამომდინარეობს პრაქტიკაში არსებული არათანასწორი დამოკიდებულება ქალებისადმი - კონტექსტუალური/პატრიარქალური მიზეზებით და თუ თეორიული საფუძვლებით? ლექციის მსვლელობისას გაანალიზებულია კონტექსტი, რაშიც ესა თუ ის ტექსტები იქმნებოდა. ლექციის ერთ-ერთი ძირითადი ხაზი იესო ქრისტეს მოღვაწეობის იმ ჭრილში განხილვაა, რაც აჩვენებს, რომ სწორედ იესო იყო პირველი, ვინც პატრიარქალური დამოკიდებულებები შეცვალა ქალების მიმართ.

ლექცია მომზადებულია ციკლისთვის "ვის ეშინია ფემინიზმის საქართველოში".

ნაწილი პირველი:

 

ნაწილი მეორე:

0 კომენტარები

ახალი კომენტარის დამატება

ახალი კომენტარის დამატება