რუზანა ცატურიანი

განათლება: მაგისტრის ხარისხი, ისტორიკოსი, ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თანამდებობა: არქეოლოგიის და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის მკვლევარი

კვლევის ინტერესები: გენდერის კვლევა, ნაციონალიზმი, ეთნიკურობა, განათლება.

ენები: სომხური, რუსული, ინგლისური.

ქალაქი: ერევანი

ემაილი:  ruzantsaturyan(at)yahoo.com

ბიოგრაფია

რუზანა ცატურიანი აჟამად დოქტორის ხარისხზე მუშაობს და ამავდროულად, როგორც მკვლევარი სრული განაკვეთით არის დატვირთული არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ეროვნულ აკადემიაში.

პუბლიკაციები წარმოდგენილია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.