მითები ფემინიზმის "საფრთხეების" შესახებ სომხურ საზოგადოებაში

მითები ფემინიზმის "საფრთხეების" შესახებ სომხურ საზოგადოებაში

სტატიაში გაანალიზებულია ის მითები, რაც ფემინიზმის შესახებ დამკვიდრდა სომხურ საზოგადოებაში.

სრული სტატია წარმოდგენილია ინგლისურ ენაზე.

Related Content

0 კომენტარები

ახალი კომენტარის დამატება

ახალი კომენტარის დამატება