შეჩერებული ფემინიზმი: როგორ შექმნა სომეხი ქალების ემანსიპირებისთვის არასასურველი გარემო სხვადასხვა ეკონომიკურმა ინტერესებმა და ცნებებმა

შეჩერებული ფემინიზმი: როგორ შექმნა სომეხი ქალების ემანსიპირებისთვის არასასურველი გარემო სხვადასხვა ეკონომიკურმა ინტერესებმა და ცნებებმა

სტატია აანალიზებს სომხეთის კონტექსტს და განიხილავს ქალთა ემანციპაციის შეფერხების მიზეზებს.

სრული სტატია წარმოდგენილია ინგლისურ ენაზე.

Related Content

0 კომენტარები

ახალი კომენტარის დამატება

ახალი კომენტარის დამატება