ანა ჰარუთუნიანი

განათლება: დოქტორანტი, ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტი, სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის ინსტიტუტი, გერმანია; გენდერის და კულტურის კვლევების მაგისტრი, ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი, ბუდაპეშტი, უნგრეთი; ბაკალავრის დიპლომი კულტურათშორის კომუნიკაციასა და ლინგვისტიკაში, ვორონეჟის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რუსეთი; პრაქტიკული ფსიქოლოგია,  ვორონეჟის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რუსეთი.

თანამდებობა: განათლების პროგრამის კოორდინატორი, ფონდი ღია საზოგადოება სომხეთი.

კვლევის ინტერესები: დიასპორა და მიგრაცია და ტრანსნაციონალური თემები; კულტურული მრავალფეროვნება; ენა და იდენტობა; გენდერული უთანასწორობის კვლევა; უმაღლესი განათლების პოლიტიკა და რეფორმა. 

ენები: სომხური, ინგლისური, რუსული, ესპანური (კარგად), გერმანული და იტალიური (საშუალოდ).  

ქალაქი: ერევანი, სომხეთი.

ელ-ფოსტა:  harutyunyan_anna(at)yahoo.com

ბიოგრაფია:

განათლებასთან ერთად, პროფესიული კარიერის მანძილზე ანა ჰარუტუნიანი აქტიურად თანამსრომლობდა ადგილობრივ და საერთაშორისო სამოქალაქო საზოგადოებასთან და ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებთან.

პუბლიკაციების სია იხილეთ მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.