დროებითი გენდერული კვოტების შემოღება სომხეთში ქალების მხარდასაჭერად: წინაისტორია და ეფექტურობის შეფასება

დროებითი გენდერული კვოტების შემოღება სომხეთში ქალების მხარდასაჭერად: წინაისტორია და ეფექტურობის შეფასება

პუბლიკაციის ყდა, ქალთა რესურს ცენტრი სომხეთში — ილუსტრაციის საავტორო უფლება

როგორც 2012 წლის არჩევნების შედეგებმა აჩვენა, პარტიათა სიების საშუალოდ 23%-ს ქალები შეადგენდნენ. თუმცა, საბოლოოდ პარლამენტში მხოლოდ 10.7% ქალი აღმოჩნდა (ამჟამად ეს მაჩვენებელი 10%-ზე დაბალია). აღნიშნული შედეგები აჩვენებს, რომ მიღებული ზომები არაეფექტური იყო. 

სტატიის სრული ვერსია წარმოდგენილია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

 

0 კომენტარები

ახალი კომენტარის დამატება

ახალი კომენტარის დამატება