ნანა ჭაბუკიანი

ნანა ჭაბუკიანი

ნანა ჭაბუკიანი არის სოციალური მკვლევარი. 2013 წელს მან დაასრულა სამაგისტრო პროგრამა სოციოლოგიისა და სოციალური ანთროპოლოგიის მიმართულებით ცენტრალური ევროპის უნივერსტეტში, უნგრეთი. იგი, ასევე, ფლობს ბაკალავრის ხარიხს სოციოლოგიაში და მაგისტრის ხარისხს სოციალური კვლევის მეთოდებში. ნანას აქვს რვაწლიანი კვლევითი გამოცდილება, როგორც აკადემიურ, ასევე გამოყენებითი კვლევების მიმართულებით. ძირითადად, მისი ინტერესები მოიცავს გენდერის, რელიგიისა და უმცირესობების საკითხებს. 2017 წელს იგი გახდა ორგანიზაცია We Research-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და მკვლევარი.

განათლება: ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი, სამაგისტრო პროგრამა სოციოლოგიასა და სოციალურ ანთროპოლოგიაში.

თანამდებობა:  სოციალური მკვლევარი

კვლევის ინტერესები/სამუშაო თემები: გენდერული თანასწორობა, ოჯახში ძალადობა.

ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული

ქალაქი: თბილისი

ელ.ფოსტა: nana@weresearch.ge

ბიოგრაფია: ნანა ჭაბუკიანი არის სოციალური მკვლევარი. 2013 წელს მან დაასრულა სამაგისტრო პროგრამა სოციოლოგიისა და სოციალური ანთროპოლოგიის მიმართულებით ცენტრალური ევროპის უნივერსტეტში, უნგრეთი. იგი, ასევე, ფლობს ბაკალავრის ხარიხს სოციოლოგიაში და მაგისტრის ხარისხს სოციალური კვლევის მეთოდებში. ნანას აქვს რვაწლიანი კვლევითი გამოცდილება, როგორც აკადემიურ, ასევე გამოყენებითი კვლევების მიმართულებით. ძირითადად, მისი ინტერესები მოიცავს გენდერის, რელიგიისა და უმცირესობების საკითხებს. 2017 წელს იგი გახდა ორგანიზაცია We Research-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და მკვლევარი.

ნაშრომები:

‘Ancestor Worship and Disrupted Continuity among Internally Displaced Persons (IDPs) in Georgia.’ Published in 2013 in The Unfamiliar vol.3 #2; available here

Related Content

  • ნინო ცქიფურიშვილი

    ნინო ცქიფურიშვილი არის გენდერის მკვლევარი.  2014 წელს გენდერის კვლევის სამაგისტრო პროგრამაზე ისწავლა, სადაც პირველად გაეცნო მე-19 და მე-20 საუკუნეში მოღვაწე ფემინისტი ქალების ბიოგრაფიებსა და ხელნაწერებს და მათი ბიოგრაფიების კვლევით დაინტერესდა. 

  • თამარ ნოდარიშვილი

    თამარ ნოდარიშილი არის გენდერის კვლევების მაგისტრი, ფემინისტი. მისი სამაგისტრო მისი სამაგისტრო ნაშრომი ეხება ქალთა მიერ ჩადენილ ძალადობრივ დანაშაულს და ძალადობის მსხვერპლი ქალის სინდრომს. 

  • ლანა მუშკუდიანი

    ლანა მუშკუდიანი არის დამოუკიდებელი გენდერის მკვლევარი, ფემინისტი. მისი სამაგისტრო ნაშრომი ეხება ოჯახში ძალადობასა და პოლიციის რეაგირებას, მათი (პოლიციის) დამოკიდებულებას ოჯახში ძალადობის შემთხვევებთან.

0 კომენტარები

ახალი კომენტარის დამატება

ახალი კომენტარის დამატება