ნანა ჭაბუკიანი

ნანა ჭაბუკიანი არის სოციალური მკვლევარი. 2013 წელს მან დაასრულა სამაგისტრო პროგრამა სოციოლოგიისა და სოციალური ანთროპოლოგიის მიმართულებით ცენტრალური ევროპის უნივერსტეტში, უნგრეთი. იგი, ასევე, ფლობს ბაკალავრის ხარიხს სოციოლოგიაში და მაგისტრის ხარისხს სოციალური კვლევის მეთოდებში. ნანას აქვს რვაწლიანი კვლევითი გამოცდილება, როგორც აკადემიურ, ასევე გამოყენებითი კვლევების მიმართულებით. ძირითადად, მისი ინტერესები მოიცავს გენდერის, რელიგიისა და უმცირესობების საკითხებს. 2017 წელს იგი გახდა ორგანიზაცია We Research-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და მკვლევარი.

Nana Chabukiani portrait

განათლება: ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი, სამაგისტრო პროგრამა სოციოლოგიასა და სოციალურ ანთროპოლოგიაში.

თანამდებობა:  სოციალური მკვლევარი

კვლევის ინტერესები/სამუშაო თემები: გენდერული თანასწორობა, ოჯახში ძალადობა.

ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული

ქალაქი: თბილისი

ელ.ფოსტა: nana@weresearch.ge

ბიოგრაფია: ნანა ჭაბუკიანი არის სოციალური მკვლევარი. 2013 წელს მან დაასრულა სამაგისტრო პროგრამა სოციოლოგიისა და სოციალური ანთროპოლოგიის მიმართულებით ცენტრალური ევროპის უნივერსტეტში, უნგრეთი. იგი, ასევე, ფლობს ბაკალავრის ხარიხს სოციოლოგიაში და მაგისტრის ხარისხს სოციალური კვლევის მეთოდებში. ნანას აქვს რვაწლიანი კვლევითი გამოცდილება, როგორც აკადემიურ, ასევე გამოყენებითი კვლევების მიმართულებით. ძირითადად, მისი ინტერესები მოიცავს გენდერის, რელიგიისა და უმცირესობების საკითხებს. 2017 წელს იგი გახდა ორგანიზაცია We Research-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და მკვლევარი.

ნაშრომები:

‘Ancestor Worship and Disrupted Continuity among Internally Displaced Persons (IDPs) in Georgia.’ Published in 2013 in The Unfamiliar vol.3 #2; available here