ქეთევან ხუციშვილი

2012 წლიდან დასაქმებულია და მუშაობს საქართველოში სხვადასხვა მარგინალური ჯგუფების სოციალური ფუნქციონირების გასაუმჯობესებლად. პროფესიული პრაქტიკის დიდი ნაწილი გატარებული აქვს ლგბტქი თემთან და ზრუნვის სისტემაში მყოფ  არასრულწლოვნებთან მუშაობაში.

Teaser Image Caption
Ketevan Khutsishvili

სახელი: ქეთევან ხუციშვილი

განათლება:  სოციალური მუშაკი, გენდერის მკვლევარი

თანამდებობა:  გენდერის სპეციალისტი, ა.ო. “ გადავარჩინოთ ბავშვები“

კვლევის ინტერესები/სამუშაო თემები: გენდერი და ბავშვთა კეთილდღეობის სისტემა საქართველოში, გენდერული ძალადობის პრევენცია იძულებით გადაადგილებულ თემებში, რომა თემის ინტეგრაციასთან დაკავშირებული საკითხები, ქალთა უფლებების ისტორია საქართველოში, ინკლუზიური განათლება

ენები:  ქართული, ინგლისური

ქალაქი: თბილისი

ელ.ფოსტა:  ketevan.khutsishvili@gmail.com

ბიოგრაფია:  2012 წლიდან დასაქმებულია და მუშაობს საქართველოში სხვადასხვა მარგინალური ჯგუფების სოციალური ფუნქციონირების გასაუმჯობესებლად. პროფესიული პრაქტიკის დიდი ნაწილი გატარებული აქვს ლგბტქი თემთან და ზრუნვის სისტემაში მყოფ  არასრულწლოვნებთან მუშაობაში.

ნაშრომები: „ბაბილინა ხოსიტაშვილი - ცხოვრება ორ წყალ შუა “, 2018, თანაავტორი

          მაღაროელი ქალების საჭიროებების კვლევა, 2016

         პროსტიტუცია საქართველოში ქალთა გაძლიერება თუ პატრიარქალური ჩაგვრა, 2016

          საქართველოში მცხოვრები რომა თემის საჭიროებების ანალიზი, 2014