ფემინისტური ბიბლიოთეკა

ფენობრივი წიგნიერება

რამდენიმე დღეში მამა[6] უნდა გავხდე. წარმოვიდგენ, როგორ გაიზრდება ბავშვი, სად ისწავლის, რომელ ავტორებს წაიკითხავს და მოისმენს, როგორი იქნება მისი გენდერული და სხვა მრავალი იდენტობა. როგორ ფენებად დაიყოფა საზოგადოება მისი ცხოვრების განმავლობაში, როგორ იმოძრავებს სოციალურ კიბეზე, ვინ იქნებიან მისი მეგობრები და რა ადგილს დაიკავებენ  საზოგადოებაში. ეს ფიქრები მიბიძგებს, სოციალური სტრატიფიკაციითა[7] და მობილობით[8] დავინტერესდე. მინდა, სახელი დავარქვა ინდივიდისა და სტრუქტურის თანამშრომლობით წარმოებულ იმ პრაქტიკებს, რომლებიც სოციალური უთანასწორობის ქართულ სივრცეში ჩემს თანატოლებთან ერთად გავიარე.