Feminist Library

ფემინისტური ბიბლიოთეკა

აქ წარმოდგენილი საგანმანათლებლო, ფემინისტური მასალები სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში დამუშავდა. იმედი გვაქვს, ის მწირი ლიტერატურა, რაც ქართულ ენაზე ფემინიზმთან დაკავშირებით არსებობს, ამ სტატების საშუალებით მეტად მრავალფეროვანი და ხელმისაწვდომი გახდება.

ახალი პუბლიკაცია

ფემინისტი დედის დღიურები 2019

„ფემინისტი დედის დღიურები” დედობის, როგორც სოციალური და პოლიტიკური ფენომენის გადააზრების მცდელობაა და მკითხველს სთავაზობს მსჯელობის, კრიტიკისა და ანალიზის საშუალებას.

შშმ ბავშვის დედად ყოფნა - ზრუნვა, როგორც ბრძოლა

რა ხდება მაშინ, როდესაც მზრუნველი მარტოხელა დედაა, ხოლო მისი ზრუნვის ობიექტი – შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი? ასეთ სიტუაციაში მყოფი ქალები განწირულები არიან სიღარიბისთვის. 

ავტორი ანი გოგბერაშვილი

ფემინისტური მანიფესტის მცდელობა

"ქვეყნების ისტორია ძირითადად მითებზეა დაფუძნებული, მათ შორის ჩვენიც. ქალები ამ ისტორიის მთავარი გმირის - მედეას თვისებებს მუდამ ვატარებთ. ჯადოქრობასთან, განკურნებასა და გარდასახვებთან ასოცირებული ეს ძლიერი, და  მრავალბუნებოვანი ქალი ყველაზე მძაფრად კი კინემატოგრაფისტებს უკავშირდება, ისევე როგორც კინო  უკავშირდება ჯადოქრობასა და კათარზისს."

ავტორი ანნა ძიაპშიპა

ფენობრივი წიგნიერება

რამდენიმე დღეში მამა[6] უნდა გავხდე. წარმოვიდგენ, როგორ გაიზრდება ბავშვი, სად ისწავლის, რომელ ავტორებს წაიკითხავს და მოისმენს, როგორი იქნება მისი გენდერული და სხვა მრავალი იდენტობა. როგორ ფენებად დაიყოფა საზოგადოება მისი ცხოვრების განმავლობაში, როგორ იმოძრავებს სოციალურ კიბეზე, ვინ იქნებიან მისი მეგობრები და რა ადგილს დაიკავებენ  საზოგადოებაში. ეს ფიქრები მიბიძგებს, სოციალური სტრატიფიკაციითა[7] და მობილობით[8] დავინტერესდე. მინდა, სახელი დავარქვა ინდივიდისა და სტრუქტურის თანამშრომლობით წარმოებულ იმ პრაქტიკებს, რომლებიც სოციალური უთანასწორობის ქართულ სივრცეში ჩემს თანატოლებთან ერთად გავიარე.

ავტორი გიორგი ურჩუხიშვილი

მხატვრობა და ქალის იდენტობა: ფაღავა, იანქოშვილი, კვესიტაძე, ხიზანიშვილი

ქალის იდენტობამ საქართველოში საკმაოდ მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადა ბოლო წლებში და ტრანსფორმაციის პროცესი ჯერაც არ დასრულებულა. ეს, პირველ რიგში, განპირობებულია გლობალური ეკონომიკური და სოციალური პარადიგმების რადიკალური გარდაქმნით. ისევე, როგორც მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში, საქართველოშიც უხდებათ ქალებს ტრადიციული სოციალური როლებიდან გამოსვლა და მამაკაცების გვერდით კაპიტალისტური შრომის ბაზარზე აქტიური მონაწილეობის მიღება.

ავტორი ნინა მდივანი

#metoo, three, four – სექსიზმი დამწყებთათვის

იქნებ დროა, გავთავისუფლდეთ იმ წარმოდგენისგან, თითქოს, პატრიარქატი მხოლოდ ქალებს ვნებს, ვინაიდან სინამდვილეში ის ყველას გვასახიჩრებს.

ავტორი დოქტორი მითუ მ. სენიელი

როგორ ვებრძოლოთ საქართველოში სექსუალურ შევიწროებას სამართლებრივი მექანიზმებით?

საქართველოში სექსუალური შევიწროება საჯარო განხილვის საგანი პირველად 2016 წლის აპრილში გახდა, ხოლო შემდეგ, 2018 წლის მარტში, როდესაც, 3 პრეცედენტული საქმის მეშვეობით, ქალებმა სხვადასხვა სფეროში სექსუალური შევიწროების შესახებ საუბარი დაიწყეს. 

ავტორი თამარ დეკანოსიძე

მართლმსაჯულების სისტემა – საკუთარ ცხოვრებაზე კონტროლის წართმევა თუ დაბრუნება – ქალებისათვის

ძალადობისგან დაზიანებული ადამიანის რეაბილიტაციის პირველი პრინციპია მისი გაძლიერება. ძალადობაგამოვლილი ქალი უნდა იყოს ავტორი საკუთარი გადარჩენის და რეაბილიტაციის პროცესისა.

ავტორი ანა არგანაშვილი

ქალთა პოლიტიკური რეპრეზენტაცია: პრობლემა თუ ახირება

ადვოკატირების ჯგუფებში გაიზარდა მსჯელობა ქართული პარლამენტის არარეპრეზენტაციულობაზე. მსჯელობებს აკლდა ნორმატიული გააზრება იმისა, თუ რატომ უნდა იყვნენ ქალები პარლამენტში და რა საფრთხეს წარმოადგენს დემოკრატიისთვის მათი უხილავობა. 

ავტორი ნაზიბროლა ბერიძე გაბაიძე

ცუდი ხომ არ არის ქალებისთვის მულტიკულტურალიზმი?

დღეს მრავალი დასავლური ქვეყანა ისეთ ახალ პოლიტიკებს ეძებს, რომლებიც მყარი კულტურული განსხვავებების მიმართ უფრო მგრძნობიარე იქნება.

ავტორი სუზან მოლერ ოკინი

ვის ეშინია ფემინიზმის საქართველოში? ქალთა პოლიტიკური ბრძოლის ველი - რეცენზია

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი აგრძელებს სერიას სახელწოდებით "ვის ეშინია ფემინიზმის საქართველოში?" და წარმოგიდგენთ ამ სერიის მეორე წიგნის "ქალთა პოლიტიკური ბრძოლის ველი" რეცენზიას, რომელიც თამარ თანდაშვილმა წარმოადგინა.

ავტორი თამარ თანდაშვილი

კოლექტიური მზრუნველობის, როგორც ფემინისტური (პრეფიგურატიული) პოლიტიკური აქტის მნიშვნელობა

კოლექტიურად შექმნილი და გაზიარებული ცოდნა, გამოცდილებები, ცეკვები, საკვები, წყალი და სიცილი, ერთმანეთის ხმასა და წარმოსახვაზე აწყობა ხელს უშლის პოლიტიკური საქმიანობით გამოფიტვას და გადაღლას.

ავტორი ნელი სარგისიანი

სომხეთის დეკოლონიზება: მეტროპოლი და პერიფერია პოსტსოციალიზმის ხანაში

ამ სტატიაში კოლონიურ ურთიერთობას განვიხილავ საკმაოდ განსხვავებულ – არა პოსტკოლონიალურ, არამედ პოსტსოციალისტურ, უფრო კონკრეტულად კი, სომხეთის პოსტსოციალისტური რესპუბლიკის კონტექსტში.

ავტორი თამარ შირინიანი

ფემინიზმის კოოპტაცია: გენდერი, მილიტარიზმი და რეზოლუცია 1325

ამ ესეში დავამტკიცებ, რომ UNSCR 1325 შემუშავდა არსებული გენდერული დისკურსების დახმარებით, რამაც შესაძლებელი გახადა მისი მილიტარისტული მიზნებისთვის გამოყენება. 

ავტორი ანა ნიკოღოსიანი

გაჭიანურებული დევნილობის გამოცდილება დევნილი ქალების ნარატივებში

ტექსტი­­­­ ­­იმ დევნილი ქალების ნარატივებს ეფუძნება, რომლებმაც 1990-იანი წლების დასაწყისში აფხაზეთში განვითარებული მოვლენების გამო საკუთარი სახლ-კარი დაეტოვეს. 

ავტორი ნარგიზა არჯევანიძე

წერილი ჩემს ქალიშვილს

სამწუხაროდ, აღარ მაქვს იმედი, რომ ამ პრობლემებისგან  მაშინ გათავისუფლდები, როცა ჩემხელა გახდები. არც ის მგონია, რომ სამყარო, რომელშიც  ქალად ჩამოყალიბდები, დღევანდელისგან არსებითად განსხვავებული იქნება. 

ავტორი ნინო ხარატიშვილი

ფემინისტური ჯგუფები საქართველოში: დღის წესრიგი, პოლიტიკა და პრაქტიკა

საქართველოში არაფორმალურ ფემინისტურ აქტივიზმს დიდი ისტორია არ აქვს, თუმცა იმ მცირერიცხოვან ჯგუფებს შორისაც საერთო საკითხების ირგვლივ გაერთიანება და სოლიდარობის გამოვლენა გართულებულია. 

ავტორი ნუკრი ტაბიძე

'ნუ მომკლავ დედა' - ანუ ის ჩარჩოები, რომელშიც იკეტება აბორტზე დისკუსია

აბორტის აკრძალვის მოწინაღმდეგეებისგან ხშირად გამიგია, რომ ფეტუსი სიცოცხლე არაა და აბორტი მკვლელობად ვერ ჩაითვლება; 

ავტორი ნუკრი ტაბიძე

ქალები და სახელმწიფო პენსია: პრივილეგია თუ უხილავი უთანასწორობა?

საინტერესოა, შრომის ბაზარზე ქალების შედინების ფონზე, თუ აისახა მათი ხედვა და სპეციფიური საჭიროებები სოციალურ პოლიტიკაზე?

ავტორი გვანცა ხონელიძე

დროებითი გენდერული კვოტების შემოღება სომხეთში ქალების მხარდასაჭერად: წინაისტორია და ეფექტურობის შეფასება

როგორც 2012 წლის არჩევნების შედეგებმა აჩვენა, პარტიათა სიების საშუალოდ 23%-ს ქალები შეადგენდნენ. თუმცა, საბოლოოდ პარლამენტში მხოლოდ 10.7% ქალი აღმოჩნდა (ამჟამად ეს მაჩვენებელი 10%-ზე დაბალია). აღნიშნული შედეგები აჩვენებს, რომ მიღებული ზომები არაეფექტური იყო. 

ავტორი თამარა ოვნათანიანი

სომხეთში გენდერის დისკურსის გამოაშკარავება: ისტერიიდან კონსტრუქციულ დიალოგამდე

მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფომ, სამოქალაქო და საერთაშორისო საზოგადოებამ დიდი ძალისხმევა ჩადო, გენდერისა და მასთან დაკავშირებული ტერმინების ერთიანი გაგება საზოგადოებაში არ არსებობს. სრული სტატია წარმოდგენილია ინგლისურ ენაზე.

ავტორი ანა ჰარუთუნიანი

ამტანი მორჩილება: რა კავშირია მილიტარილიზებულ მასკულინობასა და ჯარში ძალადობას შორის?

მასკულინობის ცნება იმდენად ნორმალიზებულია ჯარის სტრუქტურებში, რომ მას კითხვა საერთოდ არ დაესმის. ამავდროულად, საზოგადოებების უმეტესობაში მიღებული არ არაა მასკულინობის კრიტიკული შესწავლა და დაკვირვება.

ავტორი მილენა აბრაჰამიანი

დასავლური მზერის ქვეშ: ფემინისტური კვლევა და კოლონიური დისკურსები

კოლონიზაცია ურთიერთობაში ცალსახად გულისხმობს სტრუქტურულ დომინაციის და იმ სუბიექტის (სუბიექტების) ჰეტეროგენულობის ხშირად ძალადობრივ ჩახშობას, რაც ამ ტექსტის განხილვის საგანია.

ავტორი ჩანდრა ტალპად მოჰანტი

რადიკალური დასვენების აჩრდილი: დროის კოლონიზაციის კავშირი დასაქმებულთა ექსპლუატაციასა და ქალთა ჩაგვრასთან

პრივილეგირებული ფენისთვის შოკის მომგვრელია მუშათა კლასის დასვენების იდეა და იქმნება მითი იმის შესახებ, თითქოს ღარიბებმა არ იციან, როგორ გაატარონ “დასვენების” დრო. ამგვარად “დასვენება” საზოგადოების ნაკლებად პრივილეგირებული ფენებისთვის ხელმისაწვდომი ხდება მხოლოდ სასჯელის სახით – ანუ უმუშევრობის შედეგად.

ავტორი მაია ბარქაია

ვის ეშინია ელენე დარიანის?

სამაგიეროდ, რას ვისმენთ და ვკითხულობთ? რისი გვჯერა? გვჯერა იმის, რომ ქართული პოეზია გალაკტიონია, ქართული პროზა კი -  ჯავახიშვილი. უფრო მეტიც, გვჯერა, რომ ლიტერატურული მისტიფიკაციის “კეთება” მხოლოდ კაცს შეუძლია. კაცს ყველაფერი შეუძლია - მათ შორის ქალივით წერა.

ავტორი თამთა მელაშვილი

ქართული სხეულის სოციოლოგია

სოციალური ტექნოლოგიების, სამომხმარებლო კულტურის ზრდამ დაგვანახა, თუ როგორ ფორმულირდება სხეულებრივი გამოცდილება სოციალურად.

 
ავტორი გიორგი ურჩუხიშვილი

წვდომა ქალის სხეულზე - პროსტიტუციის კანონიერი და უკანონო ჩარჩოები

პროსტიტუცია ეფუძნება იდეას, რომ კაცს აქვს შეუზღუდავი წვდომა ქალის სხეულსა და სექსუალობაზე და ეფუძნება დაშვებას, რომ ნებისმიერ კაცს უნდა ჰქონდეს სექსუალური საჭიროების დაკმაყოფილების  შესაძლებლობა.

ავტორი ნანა დიხამინჯია

ბრძოლა საჯარო სივრცისთვის: 17 მაისის ქრონიკები

საქართველო ერთადერთი ქვეყანაა მსოფლიოში, სადაც ორგანიზებულ ანტგეი გამოსვლებს უფრო დიდი ხნის ისტორია აქვს, ვიდრე თავად ლგბტ ადამიანთა უფლებების მხარდასაჭერად მოწყობილ მსვლელობებს.

ავტორი ეკა აღდგომელაშვილი

მწერალთა სახლი

დავით სარაჯიშვილის მიერ 1905 წელს აშენებული სახლი ძველი თაობის მოქალაქეებისათვის დღემდე რჩება ლეგენდებით მოცულ და ტრაგიკულ ადგილად, რომელიც მაინც 1937-1938 წლების ტერორის სიმბოლოდ იქცა.

ავტორი ლელა გაფრინდაშვილი, ირაკლი ხვადაგიანი

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების მონუმენტი

მიუხედავად დიდი დამსახურებისა და საგანმანათლებლო მოძრაობაში შეტანილი წვლილისა, ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოებისადმი მიძღვნილ მონუმენტზე არცერთი ქალი არ არის.

ავტორი ლელა გაფრინდაშვილი

დამფუძნებელი კრების შენობა

დამფუძნებელ კრებაში 5 ქალის მოხვედრა პროგრესის მაჩვენებელი იყო. სამწუხაროდ, ამ ქალების ბედი საარაკოდ დაემსგავსა პირველი რესპუბლიკის და საქართველოს დამოუკიდებლობის ბედს.

ავტორი ირაკლი ხვადაგიანი, ლელა გაფრინდაშვილი

გენდერული ძალადობის კულტურული და სტრუქტურული მიზეზები სომხეთში

სტრუქტურული თუ კულტურული ფაქტორები, რომელიც ქალს არასახარბიელო მდგომარეობას უქმნის სოციალურ და პოლიტიკურ ასპარეზზე, ერთდროულად წარმოადგენს გენდერული ძალადობის მიზეზს და შედეგს. სრული სტატია წარმოდგენილია ინგლისურ ენაზე.

ავტორი გოჰარ შაჰნაზარიანი

ქალები ხელოვნებაში თუ ფემინისტური ხელოვნება: კატეგორიები და წინააღმდეგობები სომხეთის მაგალითზე

სტატია წარმოადგენს სომხური ხელოვნების ფემინისტურ ანალიზს. სრული სტატია წარმოდგენილია ინგლისურ ენაზე.

ავტორი სუსანა გიულმირიანი

ლესბოსური ფემინიზმი და სეპარაცია როგორც პოლიტიკური წინააღმდეგობის ფორმა

ლესბოსური ფემინიზმის ერთ-ერთი საინტერესო ასპექტი მაინც სეპარატიზმია, რომელშიც კაცებისა და პატრიარქალური ინსტიტუციებისგან ემოციური,სოციალური, სექსუალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური გამოყოფა მოიაზრება.

ავტორი ნათია გვიანიშვილი

ქალები მედიაში

რეკლამებსა და ჟურნალებში, ქალები ძირითადად წარმოდგენილები არიან როგორც ახალგაზრდები და გამხდრები, რომელთა გარეგნობა სილამაზის სტანდარტებთან სრულ თანხვედრაშია. სტატია წარმოდგენილია ინგლისურ ენაზე.

ავტორი ანა დავთიან-გევორგიანი

„სილამაზის“ მახინჯი მითები

სილამაზის ფანტომი სწორედ იმიტომ არის მოუხელთებელი, რომ იგი ვერასოდეს იქნება რეალური. ზუსტადაც რომ ამ ფანტომური ოცნების მიზანდასახულად აღსრულებაზეა დამოკიდებული ქალის მიერ საკუთარი „წინსვლასა და ღირსებაში“ მუდმივი „ინვესტიცია“− ფანტომის დევნის მუდმივი სურვილი.

ავტორი ეკა იმერლიშვილი

ქალები პოლიტიკასა და პოლიტიკურ ტექსტებში სომხეთში

საერთაშორისო ანგარიშების თანახმად, სომხეთი 142 ქვეყანას შორის 103 ადგილს იკავებს ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის ინდექსის მიხედვით.  სრული სტატია წარმოდგენილია ინგლისურ ენაზე.

ავტორი რუზანა ცატურიანი

ისტორიის გაკვეთილები: სომეხ ქალთა საჯარო აქტივიზმი მე-19 და მე-20 საუკუნეებში

მე-19 საუკუნე გამორჩეული იყო ქალთა საჯარო აქტივიზმით და მან წარუშლელი კვალი დატოვა სომხური კულტურის განვითარებაზე. სრული სტატია წარმოდგენილია ინგლისურ ენაზე.

ავტორი ანაჰიტ ჰარუტუნიანი

შეჩერებული ფემინიზმი: როგორ შექმნა სომეხი ქალების ემანსიპირებისთვის არასასურველი გარემო სხვადასხვა ეკონომიკურმა ინტერესებმა და ცნებებმა

სტატია აანალიზებს სომხეთის კონტექსტს და განიხილავს ქალთა ემანციპაციის შეფერხების მიზეზებს. სრული სტატია წარმოდგენილია ინგლისურ ენაზე.

ავტორი ნვარდ მანასიანი

მითები ფემინიზმის "საფრთხეების" შესახებ სომხურ საზოგადოებაში

სტატიაში გაანალიზებულია ის მითები, რაც ფემინიზმის შესახებ დამკვიდრდა სომხურ საზოგადოებაში. სრული სტატია წარმოდგენილია ინგლისურ ენაზე.

ავტორი ანა ვოსკანიანი

სექსუალური შევიწროება საჯარო სივრცეში: ძალაუფლების დეკლარირება თუ უჩინარი დისკრიმინაცია?

სექსუალური შევიწროება საჯარო სივრცეში, რომელიც სექსუალური ძალადობის ერთ-ერთ უჩინარ ფორმას წარმოადგენს იმ საკითხთა რიგს შეიძლება მივაკუთვნოთ, რომელზე საუბარსაც საზოგადოება თავს არიდებს.

ავტორი ალა პარუნოვა

ქალი, ქალები, ფემინიზმები - განსხვავების გადააზრება ფემინისტურ თეორიაში

სტატია შეეხება „განსხვავებულობას“, ერთი შეხედვით მარტივ საკითხს, თუმცა სწორედ „განსხვავებულობაა“ ის, რის შესახებაც ძალიან ხშირად და  ბევრს კამათობენ.

ავტორი დაკო ბახტურიძე

„დამალვა" თუ „გამოსვლა“? ინდივიდუალური ქვიარ ხილვადობიდან სათემო აქტივიზმამდე

„ქამინგაუთი" რიტუალური დატვირთვისაა - თითქოს კალენდარში უნდა მოინიშნო, როგორც გარდამტეხი მომენტი. ეს ამბავი ახლობლებისთვის არის ერთჯერადი, ჩვენთვის, კი, ქამინგაუთი ახალი რუტინის შეძენას ნიშნავს.

ავტორი შოთა ხინჩა

ქალთა მოძრაობა - ბრძოლის, ეჭვებისა და გამარჯვებების ერთი წელი

რთულია, რომელიმე კონკრეტული დღე მივიჩნიოთ საქართველოს „ქალთა მოძრაობის“ შექმნის დღედ. იგი შეიქმნა მას შემდეგ, რაც ათეულობით ქალს დაეუფლა განცდა, რომ შეუძლებელია ჩვეულებრივად ცხოვრების გაგრძელება.

ავტორი ნინო დანელია

ქალისა და კაცის თანასწორობის საკითხი მართლმადიდებლური თეოლოგიის მიხედვით

საეკლესიო პრაქტიკაზე დაკვირვების შედეგად მართლმადიდებელ სამყაროში ქალისა და კაცის თანასწორობის შესახებ გარკვეული კითხვები ჩნდება, რომლებიც პასუხებს ითხოვს.

ავტორი თინათინ მეგრელიძე

ციურიხელი გოგოები: მე-19 საუკუნის ქართველი სტუდენტების კვალდაკვალ

პირველი ქალი სტუდენტი ციურიხის უნივერისტეტში 1866 წელს რუსი ნადეჟდა სუსლოვა გახდა. მისი სიტყვები: “მე პირველი ვარ, მაგრამ არა უკანასკნელი” - გამართლდა. ციურიხში ქართველი გოგოებიც მოხვდნენ.

ავტორი თამთა მელაშვილი

ქალები და ფემინიზმი

ქალთა პროცენტული წილი ბუნდესტაგში 1957 წელს 10 პროცენტის ქვემოთ ჩამოვიდა და 1983 წლამდე შენარჩუნდა. ქალთა წარმომადგენლობის დაბალი ხარისხი ფემინისტების და მწვანეების მწვავე კრიტიკის საგანი ხდებოდა.

 

ჩვენ და ეროვნული ყრილობა

1917 წელი, გაზეთი "ხმა ქართველი ქალისა", ავტორი: კატო მიქელაძე.
სტატიაში კატო ეხმიანება ეროვნულ ყრილობას, რომელზეც მას სიტყვით გამოსვლის საშუალება არ მისცეს.

გენდერი და სექსუალობა ქართულ კინოში

სტატიის მიზანია ქართულ კინოში ქალთა რეპრეზენტაციის ანალიზი ფემინისტური პერსპექტივიდან. რა კონტექსტი განაპირობებდა ქალთა საკულტო სახეების შექმნას და როგორ იწარმოებოდა გენდერული სტერეოტიპები ქართული კინოს ისტორიაში?

ავტორი თამთა თათარაშვილი

სად არიან გენიოსი ქალები ხელოვნებაში?

ხშირად გაიგონებთ მოსაზრებას, რომ ქალი მხატვარი/კომპოზიტორი/მწერალი არ შეიძლება გენიოსი იყოს. ისტორიას არ ახსოვს გენიოსი ხელოვანი ქალები. რამდენად მცდარია ეს აზრი? იქნებ საქმე ისტორიის გაყალბებასთან გვაქვს, ან იქნებ გენიოსი ხელოვანი ქალები მართლაც არ არსებულან?

ავტორი დავით გაბუნია

ვის ეშინია საბედისწერო ქალის?

სტატიაში მიმოხილულია ე.წ. საბედისწერო ქალის, როგორც მძლავრი არქეტიპული სახის, ჩამოყალიბების ისტორია, რომელიც კინოში განსაკუთრებით, კლასიკური პერიოდის ჰოლივუდში ერთ–ერთი ყველაზე პოპულარული სახე იყო.

ავტორი თეო ხატიაშვილი

ქალი ქრისტიანობაში - ევა თუ მარიამი?

სტატია შეეხება ქალის როლის გაგებას ქრისტიანული სწავლების მიხედვით ახალი წელთაღრიცხვის პირველი საუკუნეებიდან მოყოლებული თანამედროვეობამდე. რას ეფუძნებოდა ქალის სოციალური როლის შესახებ არსებული წარმოდგენები და რამ გამოიწვია მათი ცვალებადობა? როგორ გახდა  ბიბლიური ტექსტი ქალის როლისა და დანიშნულების შესახებ ქრისტიანობაში არსებული წარმოდგენების ლიბერალიზაციის საფუძველი?

ავტორი თამარ თათა ცოფურაშვილი

ფემინიზმი და ქალის უფლებები: მოძრაობა ნაპირიდან ცენტრისაკენ

სტატია აღწერს ქალის უფლებების მოპოვების ისტორიას, მის ძირითად მოქმედ პირებს. გარდა ამისა, მკითხველს საშუალება მიეცემა ფემინისტური იდეების დასავლური ისტორია დაუკავშიროს ქართულ სინამდვილეს.

ავტორი ლელა გაფრინდაშვილი
Subscribe to RSSგამოწერა RSS Feed