სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ოფისი

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისი 2003 წელს გაიხსნა. მისი მთავარი მიზანი სამხრეთ კავკასიის რეგიონში თავისუფალი, სამართლიანი და ტოლერანტული საზოგადოების ფორმირების ხელისშეწყობაა.