ეკატერინე ფირცხალავა

ეკატერინე ფირცხალავა

ფსიქოლოგიის დოქტორი
ბიოგრაფია: 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერებების ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი. 2003 წლიდან მუშაობს მკვლევარად არასამთავრობო ორგანიზაცია „საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტში“. მისი კვლევის ინტერესებია: ოჯახის ფსიქოლოგია და ოჯახური ურთიერთობები, გენდერული პრობლემატიკა, მიგრაცია, იძულებით გადაადგილებული პირები, დეპორტირებული მესხი მუსლიმები, განათლება და ა.შ.