ლევან ლორთქიფანიძე

ლევან ლორთქიფანიძე

პოლიტიკის მეცნიერების მაგისტრანტი
ბიოგრაფია: 

ლევან ლორთქიფანიძე არის თსუ-ს პოლიტიკის მეცნიერების მაგისტრანტი და უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) არჩეული დელეგატი. მისი მონაწილეობით დაფუძნდა მემარცხენე-ეკოლოგიური მოძრაობა "მწვანე მუშტი" და მკვლევართა გაერთიანება "თბილისის ფაბიანური საზოგადოება". ლორთქიფანიძე გახლავთ ქართული მემარცხენეობის ქრესტომათიის ავტორ-შემდგენელი. მისი სამეცნიერო ინტერესის საგნებია მემარცხენე მოძრაობების ისტორია და შედარებითი პარტიული პოლიტიკა.