თამთა მელაშვილი

თამთა მელაშვილი

მწერალი, გენდერის სპეციალისტი
ბიოგრაფია: 

2009 წელს გახდა ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს სტიპენდიანტი. კითხულობს ლექციებს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, გენდერის ფაკულტეტზე. მისი კვლევის ინტერესებია: ქართული ფემინიზმის ისტორია, ლგბტ იდენტობები, მასკულინობის კვლევები.