თეო ხატიაშვილი
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი

ასოცირებული პროფესორი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, კინომცოდნე. კითხულობს ლექციებს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 1990 წლიდან თანამშრომლობს სხვადასხვა ბეჭდვით მედიასთან, იყო გადაცემა „წითელი ზონის“ რედაქტორი. მისი ინტერესის სფეროა გენდერული სტერეოტიპების  კვლევა კინოში.