დესპინე გელოვანი - ბანოვანი

Georgian

დესპინე გელოვანი-ბანოვანი

1880-1934 / მწერალი, საზოგადო მოღვაწე. დესპინე გელოვანის (ლიტერატურული ფსევდონიმი - ბანოვანი) მოთხრობები, ესკიზები, ეთნოგრაფიული წერილები1898 წლიდან  იბეჭდებოდა  ქართულ ჟურნალ-გაზეთებში.

ავტორი ეკატერინე ფირცხალავა