სოციალური მოძრაობები

Georgian

ქალები და სახელმწიფო პენსია: პრივილეგია თუ უხილავი უთანასწორობა?

საინტერესოა, შრომის ბაზარზე ქალების შედინების ფონზე, თუ აისახა მათი ხედვა და სპეციფიური საჭიროებები სოციალურ პოლიტიკაზე?

ავტორი გვანცა ხონელიძე

მაია ბარქაია

გენდერის კვლევის საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებული; ინდოეთის ისტორიის მაგისტრის ხარისხი, ჯავაჰარლალ ნერუს უნივერსიტეტი.