თამარ ცხადაძე

Georgian

თამარ ცხადაძე

ფილოსოფოსი. კვლევის ინტერესები: ენის ფილოსოფია, მეცნიერების ფილოსოფია, ფემინისტური თეორია.