თამარ ცხადაძე

განათლება: ფილოსოფოსი

თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი

კვლევის ინტერესები: ენის ფილოსოფია, მეცნიერების ფილოსოფია, მეტაეთიკა, ფემინისტური თეორია

ენები: რუსული, ინგლისური

ქალაქი: თბილისი

ელ.ფოსტა: tamar.tskhadadze.1[at]iliauni.edu.ge

 

ბიოგრაფია:

სწავლობდა და ფილსოფიურ მეცნიერებათა კანიდატის ხარისხი მოიპოვა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 2001-2012 წლებში მუშაობდა ამავე უნივერსიტეტში, სადაც 2009-2012 წლების განმავლობაში იყო გენდერის კვლევის პროგრამების ხელმძღვანელი; 2012 წლიდან მუშაობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. აგრეთვე, 2009 წლიდან მუშაობს გამოცდების ეროვნულ ცენტრში ზოგადი უნარების ტესტის შექმნაზე. გამოქვყნებული აქვს სამეცნიერო პუბლკაციები ენის ფილოსოფიის, მეცნიერების ფილოსოფიის, ცნობიერების ფილოსოფიის, ფემინისტური თეორიის პრობლემებზე; აგრეთვე, ფილოსოფიისა და გენდერის კვლევის კლასიკური ტექსტების ქართულ ენაზე თარგმანები.