ელენე ქავთარაძის ილუსტრაცია

ულმობელი ოპტიმიზმი

წარმოგიდგენთ ლორენ ბერლანტის ესეს "ულმობელი ოპტიმიზმი", რომელიც ქართულ ენაზე ნარგიზა არჯევანიძემ თარგმნა. ესე შესულია თარგმანების კრებულში "ქვიარ გრძნობები".
ფემინისტური საკითხავი

ფემინისტური საკითხავი

კრებული „ფემინისტური საკითხავი: დებატები კულტურის, კანონისა და სექსუალობის შესახებ “ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს მიერ პირველად 2018 წელს გამოიცა.
ხანდაზმულებზე ზრუნვა

ხანდაზმულებზე ზრუნვა საქართველოში

კვლევა ყურადღებას ამახვილებს ხანდაზმულებზე ზრუნვის სფეროში ზრუნვის გამცემ და მიმღებ პირებს შორის არსებული დამოკიდებულებებისა და ურთიერთობების სპეციფიკასა და მნიშვნელობაზე მზრუნველთა პერსპექტივიდან.
ქალები და ისტორია  - პუბლიკაციის ყდა, კოლაჟი, რომელიც ასახავს გვიან საბჭოთა პერიოდში მცხოვრებ ქალებს

ქალები და ისტორია

პუბლიკაცია მომზადდა ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისისა და კიევის ოფისების ერთობლივი პროექტის ქალები და ისტორია ფარგლებში.

50 ქალი საქართველოდან

პუბლიკაცია წარმოადგენს საფოსტო ბარათების კრებულს, რომელიც მკითხველს აცნობს 50 ქალის ბიოგრაფიას. ამ კრებულით გაიცნობთ ქალებს, რომლებიც იბრძოდნენ ცვლილებებისთვის და არ ეშინოდათ სიახლის. წარმოგიდგენთ ქართველ და უცხოელ ქალებს, რომლებმაც საქართველო შეცვალეს.