ესმა ბერიკიშვილი

განათლება: დოქტორანტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების ინტერდისციპლინური პროგრამა.

კვლევის ინტერესები: სოციალური და ურბანული მოძრაობები, ურბანული ტრანსფორმაცია, სუბკულტურები, ვიზუალური ანთროპოლოგია, სემიოტიკა.

ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული.

ქალაქი: თბილისი

ელ.ფოსტა: berikishvili(at)gmail.com

ბიოგრაფია:

ესმა ბერიკიშვილმა 2009 წელს მიიღო მაგისტრის ხარისხი ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტში, სოციოლოგიისა და სოციალური ანთროპოლოგიის მიმართულებით. ამჟამად მუშაობს სადისერტაციო ნაშრომზე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ბოლო წლების მანძილზე ესმა აქტიურად თანამშომლობდა სხვადასხვა აკადემიურ და კვლევით ორგანიზაციასთან. მისი აკადემიური ნაშრომები განიხილავს სუბკულტურებს, სოციალურ და ურბანულ მოძრაოებებს. ესმა ასევე ეწევა მთარგმნელობით საქმიანობას და არის დამწყები პროდიუსერი დოკუმენტური კინოს მიმართულებით.  

ნაშრომები:

ნაშრომების სია წარმოდგენილია ინგლისურ ენაზე.