მაია ბარქაია

განათლება: გენდერის კვლევის საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებული; ინდოეთის ისტორიის მაგისტრის ხარისხი, ჯავაჰარლალ ნერუს უნივერსიტეტი.

თანამდებობა:  მოწვეული ლექტორი, გენდერის კვლევების ინსტიტუტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; მკვლევარი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC).

კვლევის ინტერესები/სამუშაო თემები: დროის დეკოლონიზაცია, შრომა და გენდერი; სოციალური მოძრაობები; პოლიტიკური იდეოლოგიები და გენდერი; არაფორმალობა, გენდერი და მიგრაცია; პოსტკოლონიური და დეკოლონიური ფემინიზმები.

ენები: ქართული, ინგლისური, ჰინდი, რუსული.

ქალაქი: თბილისი

ელ.ფოსტა: m.barkaia(at)css.ge

ბიოგრაფია:

მაია ბარქაიას სადოქტორო დისერტაცია შეისწავლის სტუდენტურ აქტივიზმს, მობილიზაციის სტრატეგიებს და გენდერის ღია და ფარულ მანიფესტაციებს. ის მუშაობდა სხვადასხვა კვლევით პროექტებზე საქართველოსა და ინდოეთში. 

ნაშრომების სია წარმოდგენილია ინგლისურ ენაზე.