ნუკრი ტაბიძე

განათლება: მაგისტრის ხარისხი გენდერის კვლევაში, თსუ.

კვლევის ინტერესები: სექსუალობის პოლიტიკა, შრომა, ლესბოსური ფემინიზმი, ქალთა ისტორია.

ენები: ქართული, რუსული, ინგლისური, გერმანული.

ქალაქი: თბილისი

ელ.ფოსტა: maytabidze(at)gmail.com

ბიოგრაფია: 2015 წლიდან მოყოლებული მუშაობს ტრენერად და მკვლევრად სხვადასხვა პროექტებში. მისი სამაგისტრო ნაშრომი შეისწავლის ქალების ანაზღაურებად აუნაზღაურებად შრომას და დასვენებას შორის ურთიერთმიმართებას. ამჟამად იკვლევს სამოქალაქო საზოგადოებების როლს კონფლიქტის მშვიდობიან ტრანსფორმაციაში.

 

კვლევები:

2019 - ტრანსგენდერი ადამიანების საჭიროებები საქართველოში

2018 - ეკომიგრაციის გენდერული ასპექტები

2017 - ქალები ანაზღაურებად და აუნაზღაურებად შრომაში

2016 - რუსეთის რბილი ძალა საქართველოში: ელიტების ჰომოფობიური ტრანსფობიური და ჰეტერონორმატიული დისკურსი;

2016 - ლესბოსელი ქალების რეპროდუქციული განწყობები.