გვანცა ხონელიძე

განათლება: სამართლის ბაკალავრი, საჯარო სამართლისა და პოლიტიკის მაგისტრანტი.

თანამდებობა: ფემინისტური ჯგუფის “ქალთა მზერის” დამფუძნებელი.

კვლევის ინტერესები: მიგრაციის ფემინიზაცია, ქალთა შრომის გამოწვევები პოსტ საბჭოთა საქართველოში, არაფორმალური ეკონომიკა და ქალები, სამართლის ფემინისტური კრიტიკული თეორიები.

ენები: ინგლისური, რუსული.

ქალაქი: თბილისი.

ელ.ფოსტა: gvantsakhonelidze(at)gmail.com

ბიოგრაფია:

გვანცას აქვს შრომით დავებზე მუშაობის გამოცდილება. ის ჩართული იყო სტუდენტურ და ფემინისტურ აქტივიზმში. ამჟამად კოორდინირებს სექსუალური და რეპროდუქციული უფლებების შესახებ ფემინისტურ პროექტს, ასევე კოორდინირებს პროექტს ჭიათურელი ქალების საჭიროებების კვლევას.

ნაშრომები:

2017

- ქალები და სახელმწიფო პენსია : პრივილეგია თუ უხილავი უთანასწორობა?   

- როგორ დაიკარგა ფემინიზმის ადრესატი, ანუ ნეოლიბერალური იდეოლოგიის სარვამარტო კარნავალი

2016

- სუროგატი დედა - სუდიხჭირის გამოძახილი

- პორნოგრაფია და აღმოსავლეთ ევროპა

- შობადობის კონტროლის ისტორიული მიმოხილვა