ნინო ცქიფურიშვილი

ნინო ცქიფურიშვილის პორტრეტი

განათლება: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, გენდერის კვლევის სამაგისტრო პროგრამა

თანამდებობა:  გენდერის მკვლევარი

კვლევის ინტერესები/სამუშაო თემები: პირველი და მეორე ტალღის ფემინიზმი საქართველოში; მე-19 და მე-20 საუკუნის დასაწყისის მწერალი ქალები; გენდერული საკითხების გაშუქება მედიაში.

ენები: ქართული, ინგლისური, ნორვეგიული

ქალაქი: თბილისი

ელ.ფოსტა: ntskipurishvili@gmail.com

ბიოგრაფია: ნინო ცქიფურიშვილი არის გენდერის მკვლევარი.  2014 წელს გენდერის კვლევის სამაგისტრო პროგრამაზე ისწავლა, სადაც პირველად გაეცნო მე-19 და მე-20 საუკუნეში მოღვაწე ფემინისტი ქალების ბიოგრაფიებსა და ხელნაწერებს და მათი ბიოგრაფიების კვლევით დაინტერესდა. 

ნაშრომები: ბაბილინა ხოსიტაშვილი „ცხოვრება ორ წყალს შუა“ (შემდგენელი); „8 მარტის გაშუქება ქალთა ჟურნალებში 1920-1939 წლებში“ (თანაავტორი);