ანი გოგბერაშვილი

ანი გოგბერაშვილი

სახელი: ანი გოგბერაშვილი

განათლება: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, გენდერის კვლევის სამაგისტრო პროგრამა

თანამდებობა:  გენდერის მკვლევარი

კვლევის ინტერესები/სამუშაო თემები: ქალთა ანაზღაურებადი და აუნაზღაურებელი შრომა, გენდერი და დრო, შეზღუდული შესაძლებლობების კვლევები.

ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული

ქალაქი: თბილისი

ელ.ფოსტა: ani.gogberashvili(at)gmail.com

ბიოგრაფია: არის საინიციატივო ჯგუფის “ქალთა ხმების” დამფუძნებელი. მუშაობს პროექტზე, რომელიც ეხება შშმ ბავშვების მარტოხელა დედების საჭიროებებს საქართველოში. 

ნაშრომები:

ცხოვრება საჭიროებებს მიღმა - ქალთა პრეკარიული შრომა და დროის ურთიერთმიმართება საქართველოში

შშმ ბავშვების მარტოხელა დედები - ბრძოლა და წინააღმდეგობა

Related Content

  • ლანა მუშკუდიანი

    ლანა მუშკუდიანი არის დამოუკიდებელი გენდერის მკვლევარი, ფემინისტი. მისი სამაგისტრო ნაშრომი ეხება ოჯახში ძალადობასა და პოლიციის რეაგირებას, მათი (პოლიციის) დამოკიდებულებას ოჯახში ძალადობის შემთხვევებთან.

  • ნინო ცქიფურიშვილი

    ნინო ცქიფურიშვილი არის გენდერის მკვლევარი.  2014 წელს გენდერის კვლევის სამაგისტრო პროგრამაზე ისწავლა, სადაც პირველად გაეცნო მე-19 და მე-20 საუკუნეში მოღვაწე ფემინისტი ქალების ბიოგრაფიებსა და ხელნაწერებს და მათი ბიოგრაფიების კვლევით დაინტერესდა. 

  • ქეთევან ხუციშვილი

    ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი. კვლევის ინტერესები: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ეტნოლოგიის ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორი. 

0 კომენტარები

ახალი კომენტარის დამატება

ახალი კომენტარის დამატება