გუნდა ვერნერის ინსტიტუტი

ფონდში არსებული გუნდა ვერნერის ინსტიტუტი  გენდერთან დაკავშირებულ პოლიტიკურ საკითხებზე მუშაობს და უფრო სიღრმისეულად უდგება ფემინიზმისა და გენდერული დემოკრატიის შესახებ დისკუსიას.