ვინ არის დედა?

დედობის ინსტიტუტის გადააზრებისთვის მიძღვნილი ბლოგები, ალბათ, ერთი და ყველაზე მნიშვნელოვანი შეკითხვით უნდა დამეწყო – ვინ არის დედა? 

Open article in new tab
Off
Main image in widescreen?
uploaded image ratio

დედობაზე როგორ ვილაპარაკოთ?

დედობის პრაქტიკა, დედობის შრომა, იმდენად ბუნებრივ პროცესად მოიაზრება,რომ მათზე ლაპარაკის აუცილებლობაც კი გვავიწყდება. 

Open article in new tab
Off
Main image in widescreen?
uploaded image ratio

ვის ეკუთვნის დედა?

ქალის ფუნქციების მკაფიოდ განსაზღვრა და დედის როლთან მათი უპირობოდ დაკავშირება ცენტრალურია ნაციონალისტური ნარატივისთვის. 

Open article in new tab
Off
Main image in widescreen?
uploaded image ratio

ვინ არის ფემინისტი დედა?

საკუთარი დედის გაგებას და შენს მიმართ მისი დამოკიდებულების გადააზრებას იწყებ მაშინ, როცა თავად ხდები დედა.

Open article in new tab
Off
Main image in widescreen?
uploaded image ratio

დედობის ნიღაბს მიღმა

ფემინისტურმა კრიტიკამ დედობაზე საუბარი გამოიყვანა „ბუნებრიობის“ ჩარჩოებიდან და მიუთითა იმაზე, რომ როდესაც ჩვენ დედობის პროცესს მივიჩნევთ ბუნებრივ პროცესად და დედობის შრომას ინსტინქტად, ჩვენ ვაუბრალოებთ და ვაუფასურებთ დედების შრომას, და დაუძლეველ წინააღმდეგობებს ვუქმნით იმ ქალებს, რომლებსაც ადვილად არ გამოსდით დედობრივი მოვალეობების განხორციელება.

Open article in new tab
Off
Main image in widescreen?
uploaded image ratio

დედობა, როგორც პოლიტიკური აქტი

იქნებ დედის ინსტიტუციონალიზებული ხატი, ერთგვარი კონტროლის საშუალებაა ქალებზე ძალაუფლების შესანარჩუნებლად? იქნებ დედობა ყველა ქალის ინსტიქტი სულაც არ არის?   მეორე მხრივ, იქნებ დედობის ფაქტი და პროცესი იმაზე უფრო მეტი ძალაუფლების მიმცემია ქალებისათვის, ვიდრე ამას პატრიარქალური უფლება-მოვალეობები ითვალისწინებს? 

Open article in new tab
Off
Main image in widescreen?
uploaded image ratio

ამ ბლოგით გთავაზობთ წამოვიწყოთ ფემინისტური დისკუსია დედობის, როგორც გამოცდილებისა და როგორც ინსტიტუციის წინააღმდეგობრივ ასპექტებზე. ბლოგის მიზანია ‘დედობის’ ცნების კრიტიკული გადააზრება დედების გამოცდილებასა და ფემინისტების ხედვაზე დაფუძნებით. 

პროექტის ავტორი: გენდერის მკვლევარი და ფემინისტი, თამთა თათარაშვილი.

პროექტის ფარგლებში დადგეგმილია შემდეგი აქტივობები:
 ○ დედობის ცნების ანალიზი ფემინისტური თეორიების მიხედვით, ლიტერატურის მიმოხილვა;
 ○ ქართველ დედებთან 15 ზეპირი ისტორიის ჩაწერა და გაანალიზება;
 ○ საქართველოს რეგიონებში საჯარო დებატების ორგანიზება.