ქეთევან ხუციშვილი

ქეთევან ხუციშვილი

ასოცირებული პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ბიოგრაფია: 

დაამთავრა თბილისისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ეთნოლოგიის მიმართულებით). ამჟამად თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორია. 2006 წლიდან დღემდე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი, საქართველოს ეთნოლოგიის განყოფილების გამგე. არის 70-ზე მეტი სამეცნიერო სტატიის და 3 მონოგრაფიის ავტორი.