cover of the publication - the name of the research and the picture - women monument in armenia

ՄԵՂԱԴՐԱՆՔԻՑ ԱՅՆ ԿՈՂՄ։ ԲՌՆԱԴԱՏՎԱԾ ԿԱՆԱՅՔ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏԻ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ

Read in English

Խորհրդային բռնաճնշումների ուսումնասիրությանը նվիրված գիտական գրականությունը որպես բռնաճնշումների թիրախ հիմնականում անդրադառնում է տղամարդկանց։ Վերջին շրջանում, հատկապես արևմտյան գիտական շրջանակներում առանձնակի ուշադրության են արժանացել նաև խորհրդային բռնություններին ենթարկված կանայք։ Այդ հետազոտությունները գլխավորապես նվիրված են կանանց կեցությանն աշխատանքային ճամբարներում կամ ամուսինների, հայրերի ձերբակալության արդյունքում նրանց նկատմամբ կիրառված խտրականության պատմություններին։ Երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ կանանց նկատմամբ քաղաքական բռնությունների թեման դեռևս բավականաչափ ուսումնասիրված չէ։ Հաշվի առնելով այդ բացը՝ հոդվածը նվիրված է պատերազմի ժամանակ Խորհրդային Հայաստանում կանանց նկատմամբ իրականացված բռնաճնշումների օրինաչափությունների ու
առանձնահատկությունների վերհանմանը։

This external content requires your consent. Please note our privacy policy.

video-thumbnailOpen external content on original site
Product details
Date of Publication
2020
Publisher
Heinrich Boell Foundation South Caucasus
Number of Pages
34
Licence
Language of publication
Armenian
Table of contents

ԿԱՆԱՆՑ ԲՌՆԱՃՆՇՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԸ
ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏԻ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ 8
ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ԴԱՎԱՃԱՆԻ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐ (ՉՍԻՐՆԵՐ) 15
ՀԱԿԱԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԿԱՄ ՖԱՇԻՍՏԱԿԱՆ ՔԱՐՈԶՉՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՆՈՂՆԵՐ ՈՒ ԿԵՂԾ ԼՈՒՐԵՐ ՏԱՐԱԾՈՂՆԵՐ 18
«ԱՆՕՐԻՆԱԿԱՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄՆԵՐ» 23
ԴԱՍԱԼԻՔՆԵՐԻՆ/ԱՎԱԶԱԿՆԵՐԻՆ ՉՄԱՏՆՈՂ ԿԱՆԱՅՔ 24
ԱԶԱՏՈՒՄՆԵՐԻ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ 26
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 30