Research

cover of the publication

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԿԱՆԱՆՑ ՀԱՆԴԵՊ ՈՏՆՁԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ՝ ԸՍՏ 1941–1944 ԹԹ. ԲՈՂՈՔԱԳՐԵՐԻ

Published: 29 December 2020

Հոդվածը վերաբերում է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին, մասնավորապես 1941–1944 թվականների ընթացքում Խորհրդային Հայաստանի հատկապես գյուղական շրջանների կանանց նկատմամբ իրականացված սեռական, ֆիզիկական և տնտեսական բնույթի ոտնձգություններին։

cover of the publication. old letters and the title of the research

«ԹՈ՛Ղ ԽՈՀԱՆՈՑԸ, ՀԻՆ ՏԱՇՏԱԿԸ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏՎԻ՛Ր ԴԵՊԻ ԴԱԶԳԱՀ».ԽՈՀԱՆՈՑԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԿԱՆԱՆՑ ԱԶԱՏԱԳՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Published: 23 December 2020

Երբևէ մտածե՞լ եք, որ ուտեստը գործիք է կանանց «ազատագրման» հարցում։ Խորհրդային պետությունում, որտեղ քաղաքականացված էին կյանքի անխտիր բոլոր ոլորտները, գաղափարական կաղապարները տարածվում էին անգամ այնպիսի թվացյալ անմեղ կատեգորիաների վրա, ինչպիսիք են ուտելիքնու խոհանոցն ավելի լայն առումով։