Research

cover of the publication - the name of the research and the picture - women monument in armenia

ՄԵՂԱԴՐԱՆՔԻՑ ԱՅՆ ԿՈՂՄ։ ԲՌՆԱԴԱՏՎԱԾ ԿԱՆԱՅՔ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏԻ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ

Խորհրդային բռնաճնշումների ուսումնասիրությանը նվիրված գիտական գրականությունը որպես բռնաճնշումների թիրախ հիմնականում անդրադառնում է տղամարդկանց։ Վերջին շրջանում, հատկապես արևմտյան գիտական շրջանակներում առանձնակի ուշադրության են արժանացել նաև խորհրդային բռնություններին ենթարկված կանայք։ Read in English

housewives on the front war

Housewives on the home front

Based on private wartime letters, this paper reviews the roles and experiences of women on the home front in Georgia during the Second World War. In doing so, it refers to the gender policy pursued by the Soviet Union at that time.

cover of the publication

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԿԱՆԱՆՑ ՀԱՆԴԵՊ ՈՏՆՁԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ՝ ԸՍՏ 1941–1944 ԹԹ. ԲՈՂՈՔԱԳՐԵՐԻ

Հոդվածը վերաբերում է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին, մասնավորապես 1941–1944 թվականների ընթացքում Խորհրդային Հայաստանի հատկապես գյուղական շրջանների կանանց նկատմամբ իրականացված սեռական, ֆիզիկական և տնտեսական բնույթի ոտնձգություններին։