The cover of the publication

Երկրորդ աշխարհամարտը «երեխաների» աչքերով. կնոջ դերի փոփոխության մասին

ԽՍՀՄ-ն ներգրավվել է Երկրորդ աշխարհամարտի մեջ 1941 թ.-ին, երբ նացիստական Գերմանիան հարձակվեց ԽՍՀՄ-ի արևմտյան սահմանների վրա։ Արական բնակչության զանգվածային մոբիլիզացիայի արդյունքում իրենց բնակավայրերում մնացին միայն կանայք, երեխաներն ու տարեցները։ Նրանք աշխատում էին ճակատի կարիքները հոգալու համար։ Այս ներգրավվածության արդյունքում կանանց սոցիալական դերն աստիճանաբար փոխվեց։ Սույն հետազոտության մեջ, կիրառելով բանավոր պատմությունների մեթոդաբանությունը, Հայաստանի Ոսկեվազ գյուղի օրինակով կփորձեմ ցույց տալ, թե ինչպես են այդ դերերը փոխվել։ Բանասացները պատերազմի մասնակիցների երեխաներ են և պատմում են իրենց ընտանիքների պատմություններն ու ներկայացնում այն դժվարությունները, որոնց առերեսվել են։

This external content requires your consent. Please note our privacy policy.

video-thumbnail Open external content on original site
Product details
Date of Publication
2021
Publisher
Heinrich Boell Foundation - Yerevan
Number of Pages
23
Licence
Language of publication
Armenian
Table of contents

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 4

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ 4

ՍԵՌՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԴԵՐԵՐ 5

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 6

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 6

ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՍԿԻԶԲԸ 9

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎԱՍՏԱԿՈՂԸ 10

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 12

ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ԱՎԱՐՏՆ ՈՒ ԿՅԱՆՔԸ 15

ՍՈՎ 18

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 20

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ 21