ნანი მაჭარაშვილი

ნანი მაჭარაშვილი

განათლება: პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი.

თანამდებობა: სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი, თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი.

კვლევის ინტერესები: დელიბერაციული დემოკრატია, მოქალაქეთა ჩართულობა და მონაწილეობითი დემოკრატია; საზოგადოებრივი მონაწილეობა საჯარო პოლიტიკის წარმოების პროცესში; შედარებითი საჯარო პოლიტიკა; საჯარო პროგრამების ჩავარდნის მიზეზები; საჯარო ადმინისტრირების რეფორმირების პროცესი საქართველოში; შერიგების პოლიტიკა და პროცესი პოსტ-კონფლიქტურ საზოგადოებებში; გარდამავალი პერიოდის სამართლიანობა - აღდგენით და სადამსჯელო მოდელებს შორის წინააღმდეგობა.

ენები: რუსული, ინგლისური

ქალაქი: თბილისი

ელ.ფოსტა: nana.macharashvili[at]tsu.ge

 

ბიოგრაფია:

2014 წლის იანვრიდან - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი, თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი; 

2013 წლის მარტიდან – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინტერდისციპლინური სწავლებისა და კვლევის განვითარების ცენტრის დირექტორი

2009-წლიდან - სახელმწიფო მართვისა და საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი;

2009-წლიდან – ასოცირებული პროფესორი, პოლიტიკის მეცნიერებათა დეპარტამენტი, თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. 

 

ნაშრომები:

 1. N.Macharashvili, N.Vasadze, (2013) Book review for Ricketts, A. (2012) The Activists' Handbook: A Step-by-Step Guide to Participative Democracy, Zed BooksL London, NY, in Community Development Journal (2013) 48 (4): 648-651.
 2. ნ.მაჭარაშვილი, შესაძლებლობების ფანჯრები სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორს შორის თანამშრომლობის უზრუნველსაყოფად, ტრენინგისა და კონსულტაციების ცენტრი. თბილისი: 2010.
 3. საქართველოში სახელმწიფო მართვის რეფორმირება: მომსახურეობაზე დაყვანილი მოქალაქეობს პრინციპი. ტრეინინგისა და კონსულტაციების ცენტრი. თბილისი: 2009.
 4. მაჭარაშვილი ნ. (2008), საქართველოში ახალი საჯარო მენეჯმენტის პრინციპების დამკვიდრების პერსპექტივები. ს.ს.ი.p. პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი. (მონოგრაფია).
 5. მაჭარაშვილი ნ. (2008), ახალი საჯარო მენეჯმენტის ცენტრალიზებული მოდელი. ს.ს.ი.პ. პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის კრებული პოლიტიკა დღეს: ინსტიტუტები, პროცესები, აქტორები.
 6. მაჭარაშვილი ნ. (2007), შერიგება როგორც პოსტკონფლიქტურ საზოგადოებაში თანხმობის მიღწევისა და მშვიდობის მშენებლობის საშუალება. თბილისი: პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი.
 7. FOLLOWING INTERNATIONAL EXPERIENCE OF NATIONAL RECONCILIATION BY REJECTING THE RETRIBUTIVE MODEL? The CA&CC Press® AB /Central Asia & Central Caucasus Press AB/\, THE Caucasus &Globalization, Journal of Social, Political and Economic Studies, Vol. 1 (4), 2007
 8. Нани МАЧАРАШВИЛИ, ОТКАЗ ОТ "КАРАТЕЛЬНОЙ" МОДЕЛИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ: ИДЕТ ЛИ ГРУЗИЯ ПО ПУТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИМИРЕНИЯ? КАВКАЗ&ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, Журналсоциально-политических и экономических исследований, Том 1 (4), 2007 г.
 9. მაჭარაშვილი ნ. (2006), პოლიტიკის ანალიზი, სახელმძღვანელო, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი, თბ.
 10. მაჭარაშვილი ნ. (2005), ეროვნული შერიგების საერთაშორისო გამოცდილება: რომელ მოდელს აირჩევს საქართველო. კრებ.: ”წელიწდეული _ 2005”, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი. თბ..
 11. Мачарашвили Н. (2004), Испанский опыт проведения политики национального примирения // კრებ.: „პოლიტიკა“, # 5-6
 12. მაჭარაშვილი ნ. (2003), ეროვნული შერიგების საერთაშორისო გამოცდილება და საქართველო. კრებული „პოლიტიკური ტექნოლოგიები“, #2, თბილისი.  
 13. მაჭარაშვილი ნ. (2000), ადამიანის უფლებათა დაცვა. პოლიტოლოგია. სალექციო კურსების თემატიკა. თბილისი
 14. მაჭარაშვილი ნ. (1998), კომპრომისი როგორც პოლიტიკური კულტურის ფენომენი. // კულტურის ისტორიისა და თეორიის საკითხებისადმი მიძღვნილი სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული, თბ.

0 კომენტარები

ახალი კომენტარის დამატება

ახალი კომენტარის დამატება