თამარ თანდაშვილი

განათლება:  ფსიქოლოგი, ფსიქოლოგიური ანტროპოლოგიის მკვლევარი.

თანამდებობა: ფსიქოლოგ-კონსულტანტი - ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი; ანტროპოლოგიის მოწვეული ლექტორი - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვლევის ინტერესები/სამუშაო თემები: პიროვნების/სელფის ფორმირების კულტურული ასპექტები; პიროვნული ავტონომია, როგორც ადამიანის კეთილდღეობის ფსიქოლოგიური საფუძველი; პიროვნების ავტონომიისათვის საფრთხის შემცველი სოციალურ-კულტურული პრაქტიკა ქართულ საზოგადოებაში.

ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული, ფრანგული, იტალიური, ესპანური.

ქალაქი: თბილისი

ელ.ფოსტა: ttandashvili(at)gmail.com

ბიოგრაფია:

ფსიქოთერაპევტი და Life Coach. მუშაობს მოზარდებთან, რომლებსაც სპეციფიური ცოდნისა და უნარების ათვისებით ასწავლის 21-ე საუკუნის არაპროგნოზირებად სამყაროში ცხოვრებას; კითხულობს მასტერკლასებს შემდეგ თემებზე: მოზარდი გოგონებისა და ქალების ფიზიკური და ემოციური უსაფრთხოება; კომუნიკაციის ჟანრები გენდერული კუთხით; ფსიქოლოგიური მანიპულაცია სამსახურეობრივ კონტექსტში; დროის მართვა მოწინავე ტექნოლოგიების ფონზე; მაღალი ინტიმის მატარებელ ურთიერთობებში ნავიგაცია; დროში უწყვეტი ყურადღება, როგორც პიროვნების სტრატეგიული განვითარების წინაპირობა. არის ორი რომანის ავტორი.

Facebook გვერდი: https://www.facebook.com/pages/Tbilisi-Counseling-and-Psychotherapy