ნინო გამისონია

განათლება:  გამოყენებითი მათემატიკა და კომპიუტერული   მეცნიერება, თსუ.

თანამდებობა:  პროექტების კოორდინატორი, სოფლად თემთა განვითარების სააგენტო.

კვლევის ინტერესები: გარემოს დაცვა, კლიმატის ცვლილება, განახლებადი ენერგია, გენდერი, სოფლის მეურნეობა.

ენები: ქართული, რუსული, ინგლისური.

ქალაქი: თბილისი

ელ.ფოსტა: ngamisonia(at)gmail.com

ბიოგრაფია:

1999-2002 წლებში ნინო მუშაობდა საქართველოს პარლამენტში, აფხაზეთის საკითხებზე დროებით კომისიაში. შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციაში „ქალები მომავლისათვის“, აფაზეთის ჯანდაცვის სამინისტროში, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროში, ხოლო 2006 წლიდან დღემდე მუშაობს არასამთავრობო ორგანიზაციაში „სოფლად თემთა განვითარების სააგენტო“ პროექტების მენეჯერის პოზიციაზე. ამ დროის განმავლობაში გავლილი აქვს ბევრი ტრენინგი განახლებად ენერგიისა და გარემოს დაცვის მიმართულებით. არის არაერთი საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილე, მათ შორის,  ჩართულია გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის პროცესებში. გარდა ამისა, 2016 წლიდან ნინო არის თანაავტორი პროექტის "ქალები საქართველოდან".

ნაშრომები:

2014 - ქალთა წვდომა ენერგიაზე საქართველოში - გამოწვევები და რეკომენდაციები

2011 - წყლისა და საკვების დაცვა დაბინძურებისგან

2010  - უსაფრთხო სანიტარია

2010 - წყლის მახასიათებლები

2010 - უსაფრთხო სასმელი წყალი - სუფთა წყლის ტექნოლოგიები

2009 - ეკოსან პროდუქტების გადამუშავება და გამოყენება სოფლის მეურნეობაში