სირან ჰოვანისიანი

სახელი:  სირან ჰოვანისიანი

განათლება: სოციალური სამუშაოს მაგისტრი

თანამდებობა: საზოგადოებასთან ურთიერთობის კოორდინატორი, გენდერის კვლევის ცენტრი, ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კვლევის ინტერესები: გენდერი, მასკულინობის კვლევები, სქესის პრენატალური სელექცია სომხეთში. სოციალური სამუშაოს თეორია, ფემინისტური თეორიები სოციალურ სამუშაოში, ანტიდისკრიმინაციული მიდგომები სოციალურ სამუშაოში.

ენები: სომხური (მშობლიური), რუსული, ინგლისური, ფრანგული, იტალიური.

ქალაქი: ერევანი

Email: siranhovhannisyan(at)ysu.am

Biography:

სირან ჰოვანესიანი 2014 წლიდან კითხულობს ლექციებს სოციოლოგიის ფაკულტეტზე ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 2015 წელს მიწვეული მკვლევარის სტატუსით მუშაობდა არიზონას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, აღმოსავლეთ ევროპის კვლევების მელიქიანის ცენტრში.

როგორც გენდერის კვლევის ცენტრის ერთ-ერტი თანამშრომელი, სირან ჩართული იყო პირველი სამაგისტრო პროგრამის „ქალები, ლიდერობა და განვითარება“ დაარსებაში. ამავე პროგრამის ფარგლებში ის კითხულობს კურსს „ქალთა პრობლემები ჯანდაცვის სფეროში“. სირანი ასევე იყო მკვლევართა ჯგუფის წევრი, რომელიც იკვლევდა გენდერულ განწყობებს სომხურ საზოგადოებაში.

პუბლიკაციების ჩამონათვალი წარმოდგენილია ინგლისურ ენაზე.