მარიამ ჭანჭალეიშვილი

განათლება: მაგისტრის ხარისხი გენდერის კვლევაში.

თანამდებობა:  მკვლევარი, გამოყენებითი კვლევების კომპანია ARC.

კვლევის ინტერესები: გენდერი და ნაციონალიზმი, მასკულინობები, სხეულის პოლიტიკა და ქალთა ისტორია.

ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული.

ქალაქი: თბილისი

ელ.ფოსტა: mariamtchantchaleishvili[at]gmail.com

ბიოგრაფია:  მუშაობს მკვლევარად გამოყენებითი კვლევების კომპანია ARC-ში. არის სოციოლოგი და და ფემინისტი. მისი სამაგისტრო ნაშრომი შეეხება არაკომპლიციტური ფემინურობებისადმი დამოკიდებულებებს და მათ მნიშვნელობას პატრიარქალური წესრიგის წინააღმდეგ ბრძოლაში.

ნაშრომები:  

2017 - პროექტი "იკითხე პოლიტიკა": თვითმმართველობის არჩევნები: გენდერული სტერეოტიპები და გენდერირებული სუბიექტები

2016 - ბისექსუალ ქალად იდენტიფიცირება, როგორც ზღვარზე ყოფნა

2016- ლიტერატურის ფემინისტური კრიტიკა - ხევისბერი გოჩას ფარული ლოგიკა

2015 - მოდერნიზაცია და გენდერი - თურქეთის მაგალითი

2014 - „უშნო“ ქალის ხიბლი - კომპლიციტურობაზე უარის თქმა, როგორც პატრიარქალური წესრიგის წინააღმდეგ ბრძოლა ქართულ რეალობაში