cover of the publication. old letters and the title of the research

«ԹՈ՛Ղ ԽՈՀԱՆՈՑԸ, ՀԻՆ ՏԱՇՏԱԿԸ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏՎԻ՛Ր ԴԵՊԻ ԴԱԶԳԱՀ».ԽՈՀԱՆՈՑԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԿԱՆԱՆՑ ԱԶԱՏԱԳՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Երբևէ մտածե՞լ եք, որ ուտեստը գործիք է կանանց «ազատագրման» հարցում։ Խորհրդային պետությունում, որտեղ քաղաքականացված էին կյանքի անխտիր բոլոր ոլորտները, գաղափարական կաղապարները տարածվում էին անգամ այնպիսի թվացյալ անմեղ կատեգորիաների վրա, ինչպիսիք են ուտելիքնու խոհանոցն ավելի լայն առումով։ Խորհրդային պետությունը կանանց «ազատագրելու» և տղամարդկանց հավասար արտադրական և տնտեսական ործունեության մեջ ներգրավելու խնդիր էր դրել, որին հասնելու համար պետականորեն մշակվում էին բազմաչափ գործիքներ և գործողություններ:

This external content requires your consent. Please note our privacy policy.

video-thumbnailOpen external content on original site
Product details
Date of Publication
2020
Publisher
Heinrich Boell Foundation South Caucasus
Licence
Language of publication
Armenian
Table of contents

Խոհանոցը՝ որպես տարածք 7
Խոհանոցը՝ որպես բովանդակություն 8
Աշխատավորուհին, կոոպերացիան և ուտելիքը 9
Աշխատավորուհին և հանրային սնունդը 10
Խոհարարական գրքեր տնային տնտեսուհիների համար 13