cover of the publication

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԿԱՆԱՆՑ ՀԱՆԴԵՊ ՈՏՆՁԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ՝ ԸՍՏ 1941–1944 ԹԹ. ԲՈՂՈՔԱԳՐԵՐԻ

Հոդվածը վերաբերում է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին, մասնավորապես 1941–1944 թվականների ընթացքում Խորհրդային Հայաստանի հատկապես գյուղական շրջանների կանանց նկատմամբ իրականացված սեռական, ֆիզիկական և տնտեսական բնույթի ոտնձգություններին։ Արխիվային սկզբնաղբյուրները, որոնք շրջանառության մեջ են դրվում առաջին անգամ, արտացոլում են ՀԽՍՀ տարբեր շրջաններում տեղական պաշտոնյաների՝ պատերազմի տարիներին իրականացրած այնպիսի չարաշահումներ, որոնցից տուժել են կանայք։ Մեր համոզմամբ դրանք կարող են լույս սփռել կանանց առնչվող մի շարք հիմնախնդիրների վրա։ Պատերազմի տարիներին տեղական պաշտոնյաների չարաշահումների կապը մեր կողմից ուսումնասիրվող թեմայի հետ ակնհայտ դարձավ այս աղբյուրներին ծանոթանալուց հետո։

This external content requires your consent. Please note our privacy policy.

video-thumbnailOpen external content on original site
Product details
Date of Publication
2020
Publisher
Heinrich Boell Foundation South Caucasus
Number of Pages
20
Licence
All rights reserved
Language of publication
Armenian
Table of contents

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 4
ՆԱՄԱԿՆԵՐ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆԸ. ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱԿՆԿԱԼԻՔՆԵՐ «ՀԱՐԱԶԱՏ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 6
ԿԱՆԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՈՏՆԱՀԱՐՄԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐԸ 12
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 19