ქალები მედიაში

რეკლამებსა და ჟურნალებში, ქალები ძირითადად წარმოდგენილები არიან როგორც ახალგაზრდები და გამხდრები, რომელთა გარეგნობა სილამაზის სტანდარტებთან სრულ თანხვედრაშია.

 

სტატია წარმოდგენილია ინგლისურ ენაზე.