ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის შესახებ

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის მიზანია დემოკრატიული ღირებულებებისა და ადამიანის უფლებების, გლობალური ეკოსისტემის დაცვა, თანასწორობის ხელშეწყობა,  კრიზისულ რეგიონებში კონფლიქტების პრევენცია და მათი მშვიდობიანი ტრანსფორმაცია.