ქალები ხელოვნებაში თუ ფემინისტური ხელოვნება: კატეგორიები და წინააღმდეგობები სომხეთის მაგალითზე

სტატია წარმოადგენს სომხური ხელოვნების ფემინისტურ ანალიზს.

სრული სტატია წარმოდგენილია ინგლისურ ენაზე.