გენდერული ძალადობის კულტურული და სტრუქტურული მიზეზები სომხეთში

სტრუქტურული თუ კულტურული ფაქტორები, რომელიც ქალს არასახარბიელო მდგომარეობას უქმნის სოციალურ და პოლიტიკურ ასპარეზზე, ერთდროულად წარმოადგენს გენდერული ძალადობის მიზეზს და შედეგს.

სრული სტატია წარმოდგენილია ინგლისურ ენაზე.