გენდერული დისკრიმინაცია: ჯარი, მედია, პოლიტიკა, ქორწინება, განათლება

გადმოტვირთვა

Please select a file format.

pdf pdf

სტატიების კრებული ეძღვნება სომხეთის საზოგადოებაში სხვადასხვა დონეზე გამვლენილ გენდერულ დისკრიმინაციას. 

 

 

Product details
Date of Publication
2016
Publisher
ქალთა რესურს ცენტრი სომხეთში
Number of Pages
76
Licence
All rights reserved
Language of publication
ინგლისური
Table of contents
  1. მილენა აბრაჰამიანი -  მტკიცე მორჩილება: როგორ უკავშირდება მილიტარილიზებული მასკულინობა ჯარში არსებულ ძალადობას? 
  2. ანა ჰარუტუნიანი -  სომხეთში გენდერის დისკურსის გამოაშკარავება: ისტერიიდან კონსტრუქციულ დიალოგამდე.
  3. თამარა ჰოვნათანიანი - დროებითი მექანიზმების (კვოტის) გამოყენება სომხეთში ქალების მხარდასაჭერად: წინაისტორია და ეფექტურობის შეფასება. 
  4. ჰასმიკ კალაპიანი - ქორწინების კანონი და კულტურა ოსმალეთის იმპერიის სომხეთში, 1860-1914. 
  5. ნარინე ხაჩატურიანი - ქალები უმაღლეს განათლებაში: კვლავ უთანასწორო თუ განვითარების თანასწორი შესაძლებლობებით?