სომხეთში გენდერის დისკურსის გამოაშკარავება: ისტერიიდან კონსტრუქციულ დიალოგამდე

მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფომ, სამოქალაქო და საერთაშორისო საზოგადოებამ დიდი ძალისხმევა ჩადო, გენდერისა და მასთან დაკავშირებული ტერმინების ერთიანი გაგება საზოგადოებაში არ არსებობს.

სრული სტატია წარმოდგენილია ინგლისურ ენაზე.