ინსტიტუტის შესახებ

ფემინიზმი და გენდერული დემოკრატია ბიოლის ფონდის ერთ-ერთი საბაზისო პრინციპია. ფონდში არსებული გუნდა ვერნერის ინსტიტუტი  გენდერთან დაკავშირებულ პოლიტიკურ საკითხებზე მუშაობს და უფრო სიღრმისეულად უდგება ფემინიზმისა და გენდერული დემოკრატიის შესახებ დისკუსიას.