ანა არგანაშვილი
ფსიქოლოგი/იურისტი

2007-2013 წლები მუშაობდა საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისში გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის, ბავშვთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრებში. 2013 წლიდან მუშაობს არასამთავრობო ორგანიზაციაში "პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის". მისი კვლევის ინტერესები მოიცავს შემდეგ თემებს: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა უფლებები, გენდერული ძალადობა, ქალთა დაცვა დისკრიმინაციისგან.