ანი გოგბერაშვილი
მკვლევარი

ანი გოგბერაშვილი არის საინიციატივო ჯგუფის “ქალთა ხმების” დამფუძნებელი. მუშაობს პროექტზე, რომელიც ეხება შშმ ბავშვების მარტოხელა დედების საჭიროებებს საქართველოში. 

ნაშრომები:

ცხოვრება საჭიროებებს მიღმა - ქალთა პრეკარიული შრომა და დროის ურთიერთმიმართება საქართველოში

შშმ ბავშვების მარტოხელა დედები - ბრძოლა და წინააღმდეგობა