ანი გოგბერაშვილი
მკვლევარი

ანი გოგბერაშვილი გენდერის მკვლევარია. 2018 წლიდან ის მუშაობს აკადემიური და გამოყენებითი კვლევების მიმართულებით. 2021 წლიდან ანი არის მოწვეული ლექტორი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გენდერის კვლევების სამაგისტრო პროგრამაზე და არის ორგანიზაცია “ქალთა ხმების” თანადამფუძნებელი. მისი ამჟამინდელი კვლევითი საქმიანობა ზრუნვის პოლიტიკას უკავშირდება.