ბექა გაბადაძე
სოციალური მუშაკი, ქვიარ აქტივისტი
ბექა გადაბაძის პორტრეტი

სოციალური მუშაკი, ქვიარ აქტივისტი ბექა მუშაობს „საინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგიურ ცენტრ თანადგომაში“ სოციალური მუშაკის პოზიციაზე. ბოლო 7 წლის მანძილზე ბექა მუშაობდა აივ ინფექცის პრევენციაზე, სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებზე და ქვიარ თემის გაძლიერებაზე