ეკა აღდგომელაშვილი
„ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის“ აღმასრულებელი დირექტორი

2000 წლიდან მუშაობს ქალთა, გენდერისა და სექსუალობის საკითხებზე. 2003 წლიდან იკვლევს ჰომოსექსუალობის რეპრეზენტაციას მედიაში, 2005 წლიდან უძღვება ლბტ ქალთა უფლებების პროგრამას, 2006-2009 წლებში იყო ლგბტ ჟურნალ „მეს“ რედაქტორი, არის ავტორი/თანაავტორი კვლევებისა გენდერისა და სექსუალობის, ქვეყანაში ლ(გ)ბტ ადამიანთა უფლებრივი მდგომარეობის, სიძულვილის ენის მონიტორინგის შესახებ.